CZ EN

Podminky použiti

O centru

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE TĚCHTO STRÁNEK

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE TĚCHTO STRÁNEK O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o., se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44818 jako provozovatel těchto internetových stránek a obchodního a zábavního centra Olympia Brno prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů těchto webových stránek a zákazníků centra.

Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách, při vstupu do soutěže online i offline či jiných elektronických médií.

Tyto informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, místo bydliště nebo obchodní preference.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

Nesbíráme ani jinak nezpracováváme jakékoliv citlivé osobní údaje, jako např. údaje o vašem zdravotním stavu, politických preferencích, vyznaní či víře a pod.

Jestliže se rozhodnete přistupovat ke Službám s použitím Vašeho účtu zřízeného u sociální sítě (tj. Facebook, Google, Youtube, Instagram a další) nebo kliknete na jedno z vložených tlačítek nebo propojení sociálních sítí (např. tlačítko „Like” na Facebooku nebo tlačítko „+” na Googlu atd.), budete sdílet Váš obsah a osobní údaje s příslušnými sociálními sítěmi. Berete na vědomí, že takové informace mohou být zveřejněny na Vaší sociální síti pod Vaším účtem u této sociální sítě. Berete na vědomí a souhlasíte, že používání Vašich osobních údajů sociálními sítěmi, včetně údajů sdílených se sociálními sítěmi, se řídí vlastními zásadami ochrany soukromí těchto sociálních sítí. Jestliže nechcete, aby o Vás sociální sítě shromažďovaly informace, prostudujte si zásady ochrany soukromí příslušné sociální sítě a/nebo se odhlaste z příslušné sociální sítě předtím.

1. Účel zpracování osobních údajů
Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro tyto účely:
• Personalizaci vašich zkušeností a reakce na vaše individuální potřeby
• Poskytování personalizovaného reklamního obsahu
• Zlepšení našich webových stránek
• Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
• Zasílání obchodních sdělení a informací o akcích, slevách a novinkách obchodního centra Olympia Brno a to e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace
• Správu a vyhodnocení soutěží nebo marketingový průzkum

2. Správce osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o., se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, která je provozovatelem obchodního a zábavního centra OlympiaBrno.

3. Zveřejnění informací třetím stranám
Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné. Aktuální seznam zpracovatelů naleznete v textu níže.

4. Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje, jež od Vás získáváme na základě Vašeho souhlasu, ukládáme po dobu 5 let od jejich získání dle příslušných právních předpisů. Po této době Vás budeme informovat, že máme Vaše údaje uložené. Součástí této informace bude žádost o prodloužení doby uložení osobních údajů. Pokud nevyjádříte souhlas s tímto zpracováním, budou Vaše osobní údaje vymazány. Tímto nejsou dotčeny osobní údaje, které získáme na základě jiného právního titulu, ani tím nejsou dotčeny naše povinnosti ohledně osobních údajů uložených nám zákonem.

5. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:
• právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo zasláním e-mailu na adresu info@olympia-centrum.cz,
• naše společnost osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány,
• máte právo na přenos osobních údajů,
• máte právo podat stížnost u dozorového úřadu,
• nemáte povinnost osobní údaje naší společnosti poskytnout, přičemž, pokud tak neučiníte, nebude to pro vás mít žádné právní následky.

6. Ochrana informací
Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Chráníme také vaše informace offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například pro účely vyhodnocování soutěží). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.
7. Používáme cookies?
Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

8. Souhlas
Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

Seznam zpracovatelů
K datu 25. 5. 2018 využíváme při zpracování Vašich osobních údajů níže uvedené třetí osoby:
• AETNA, spol. s.r.o. se sídlem Hlinky 162/92, 603 00, Brno, IČ: 49969757
• Smarcoms online services s.r.o. se sídlem Branická 213/53, 147 00, Praha, IČ: 03637514
• Olympia Brno s.r.o. se sídlem Na Příkopě 859/22 110 00, Praha 1, IČ:05469023

Nenechte si nic ujít Zaregistrujte se k odběru novinek z Olympie Brno